ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

  • วันที่ประกาศ:
  • อ่านทั้งหมด: 14 ครั้ง
  • Share |

 

MEDLINE PubMed

www.ncbi.nlm.nih.gov

 

 

ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นบรรณานุกรมและบทคัดย่อ ของบทความสาขาชีวการแพทย์ จากฐานข้อมูล MEDLINE จำนวนมากกว่า 16 ล้านระเบียน ครอบคลุมวารสาร 4,900+ ชื่อ จาก 70 กว่าประเทศทั่วโลกย้อนหลังตั้งแต่ปี 1950 ถึงปัจจุบัน รวมทั้งวารสารสาขาอื่น นอกเหนือจากที่ปรากฏใน MEDLINE ด้วย มี LinkOut เชื่อมโยงไปยังเว็บไชต์ของวารสาร เพื่อเรียกดูบทความฉบับเต็ม

 (full-text) ได้ และเชื่อมโยงกับ Entrez Databases อื่นๆ ด้วย เช่น PMC, e-Books, Nucleotide, Protein, Structure Databases
Top