ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

  • วันที่ประกาศ:
  • อ่านทั้งหมด: 13 ครั้ง
  • Share |


 

CrossRef Seasch

www.nature.com
 โครงการนำร่องของ CrossRef ที่เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือน เมษายน 2004 (CrossRef= the reference-linking service for Scholarly Publishing) เป็นการจัดระบบสืบค้นบทความ full-text ของวารสารวิชาการ ในลักษณะข้ามสำนักพิมพ์ (Cross-Publisher) โดยใช้เทคโนโลยีสืบค้นของ Google
Top