กิจกรรม

  • วันที่ประกาศ:
  • อ่านทั้งหมด: 505 ครั้ง
  • Share |


 

เมื่อวันที่ 22  มกราคม 2561 นางสมร อุ่นวิเศษ และนางสาวฉลอง กุสุมาลย์ ได้เข้าร่วม สัมมนาเรื่อง 7 th Cambridge Librarian’s” Day DIGITAL RESOURCE BUILDING : A NEW ERA FOR LIBRARIES” ณ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับสำนักพิมพ์ CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS

 


 
Top