กิจกรรม

  • วันที่ประกาศ:
  • อ่านทั้งหมด: 123 ครั้ง
  • Share |

สนใจเข้าร่วมอบรม
"การใช้ Microsoft Word เพื่อทำรายงานการวิจัยแบบครบเครื่อง"
วันอาทิตย์ที่ 22 พ.ย.63 ห้อง 1303
อาคารมังคละพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก
เวลา 9.00-16.00 น
.
 ลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่งผ่าน QR Code
 

Top