กิจกรรม

  • วันที่ประกาศ:
  • อ่านทั้งหมด: 1593 ครั้ง
  • Share |

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม 2551 มหาวิทยาลัยเกริกจัดงาน “วันรำลึก ดร.เกริก”โดยมีพิธีวางพวงมาลาหน้าอนุสาวรีย์ฯดร.เกริก มังคละพฤกษ์ผู้ก่อตั้ง และสำนักหอสมุดได้จัดนิทรรศการ “30 ปีรำลึก ดร.เกริก” ณ ห้องนิทรรศการ Exhibition Room เพื่อแสดงภาพประวัติท่านอาจารย์ดร.เกริก ตั้งแต่อดีตจนท่านถึงแก่กรรม ประมวลภาพประวัติกิจกรรมการละเล่นกลองยาวในอดีตถึงปัจจุบัน และตู้แสดงกลองยาวจิ๋วของศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเกริกTop