กิจกรรม

  • วันที่ประกาศ:
  • อ่านทั้งหมด: 1638 ครั้ง
  • Share |

พิธีเปิดแพรป้ายห้องสมุด ม.เกริก เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2549 ห้องสมุดได้จัดงานพิธีเปิดป้าย “ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 ครองราชย์ 60 ปี” โดยพลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกริกเป็นประธานในพิธี
Top