ข่าวประชาสัมพันธ์

  • วันที่ประกาศ:
  • อ่านทั้งหมด: 283 ครั้ง
  • Share |

สำนักหอสมุด
เรียนเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาทดลองใช้ฐานข้อมูลทางด้านภาษาจีน 3ฐานดังนี้
1.Academic Reference (AR)
2.China Academic Journals Full-text Database (CJFD)
3.China Data Insights (CDI)
เวลาการเปิดทดลองใช้ ระหว่่างวันที่ 25 กันยายน ถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562

https://www.cnki.net/
Top