ข่าวประชาสัมพันธ์

  • วันที่ประกาศ:
  • อ่านทั้งหมด: 172 ครั้ง
  • Share |


สำนักหอสมุด เปิดให้บริการหนังสือพิมพ์ออนไลน์ (E-paper) Bangkok Post และ The Wall Street Journal Digital ผู้ใช้บริการท่านใดสนใจ สามารถเปิดอ่านได้ที่ เว็บไซต์สำนักหอสมุด โดยขอ Username / Password ที่สำนักหอสมุดTop