แนะนำหนังสือเด่น

  • วันที่ประกาศ:
  • อ่านทั้งหมด: 101 ครั้ง
  • Share |

  

ชื่อเรื่อง : เศรษฐศาสตร์การจัดการแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย           

ผู้แต่ง : พิริยะ  ผลพิรุฬห์และปังปอนด์ รักอำนวยกิจ, บรรณาธิการ

เลขเรียก : 331.62593 ศ869 2562

Top