แนะนำหนังสือเด่น

  • วันที่ประกาศ:
  • อ่านทั้งหมด: 180 ครั้ง
  • Share |

  

ชื่อเรื่อง :ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบทางสังคม

ผู้แต่ง :สมศักดิ์  สามัคคีธรรม. (2561)

เลขเรียก : 351.593 ส284ธ 2561

Top