บรรณานุกรมหนังสือภาษาไทย

  • วันที่ประกาศ:
  • อ่านทั้งหมด: 180 ครั้ง
  • Share |

บรรณานุกรมหนังสือใหม่ ประจำเดือน สิงหาคม 2563

สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกริก

 คอลลินส์, จิม. จากดีเลิศถึงยอดเยี่ยม. ปักกิ่ง : สำนักพิมพ์จุงเป้ย, 2009.

            (650.1193จ)

            บริษัท / ความสำเร็จทางธุรกิจ

กลุ่มการเขียนแนวคิดใหม่ของครูสอนภาษาอังกฤษ. แนวคิดใหม่ภาษาอังกฤษ – แบบฝึกหัดการฟังและการพูด. ปักกิ่ง : สำนักพิมพ์การศึกษาปักกิ่ง, 2012.

            (428.24318น)

ภาษาอังกฤษ – การใช้ภาษา / ภาษาอังกฤษ – บทสนทนาและวลี

กลุ่มการเขียนแนวคิดใหม่ของครูสอนภาษาอังกฤษ. แนวคิดใหม่ภาษาอังกฤษ คำศัพท์ การพูด

การฝึก และการฟัง. ปักกิ่ง : สำนักพิมพ์การศึกษาปักกิ่ง, 2012.

(428.24318น)

ภาษาอังกฤษ – การใช้ภาษา / ภาษาอังกฤษ – บทสนทนาและวลี

เทาซุนให่. สัมผัสในโรงเรียน. ฉางชุน : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยฉางชุน, 2018.

(920.02971ส)

บุคคลดีเด่น

Higashiro Keigo0. พิกัดต่อไปใครเป็นศพ?. ไห่หลำ : บริษัท สำนักพิมพ์นานไห่, 2016.

            (นว ฮ419พ)

นวนิยาย

เฉินจิ้น. วิชาเศรษฐศาสตร์จากหลักสูตรของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด. ปักกิ่ง : สำนักพิมพ์

ประชาธิปไตยและการสร้างสรรค์, 2018.

(375.33491ว)

เศรษฐศาสตร์ – หลักสูตร / การศึกษา -- หลักสูตร – วิชาเศรษฐศาสตร์

จาวจูน. ตรรกะของความสามารถในการเจรจา. ฉางชุน : สำนักงานจีหลินวัฒนธรรมและ

ประวัติศาสตร์, 2019.

(158.5338ต)

การเจรจาต่อรอง / การพูด

ทอมป์สัน, อาร์เธอร์ เอ.. การบริหารยุทธศาสตร์. ปักกิ่ง : อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล, 2019.

            (658.401333ก)

การบริหารยุทธศาสตร์

ธงเหว่ยฟู. การวิเคราะห์วิธีการจัดการบริหารจากศิลปะแห่งสงครามซุนวู. กวางโจว : สำนักพิมพ์เศรษฐกิจกวางตุ้ง, 2017.

(658.4012129ก)

การวางแผนเชิงกลยุทธ์ / การจัดการธุรกิจ

ขันช่วนเป๋า. ทัศนคติการเรียนการสอนของอาจารย์. เซียงไฮ้ : หัวตรงซื่อฟ้าน, 2016.

            (371.334341ท)

            การเรียนการสอน

หลีสั้งหลอง. บริษัทจัดการอย่างไรคุณออกจากงาน. เทียนจิน : สำนักพิมพ์การศึกษาเทียนจิน, 2012.

650.1339บ)

การจัดการอุตสาหกรรม / การจัดการธุรกิจ / ความสำเร็จทางธุรกิจ

ฟอสเตอร์, เอส. โทมัส. การจัดการคุณภาพ. ปักกิ่ง : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเหริมหมิน, 2018.

            (658.562181ก)

            การจัดการ / การควบคุมคุณภาพ / การควบคุมกระบวนการผลิต

ดิ๊กเนม, บ็อบ. การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม. เฉิงตู : The commercial press, 2018.

            (303.482517ก)

            การสื่อสาร / การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม

ม่านคุณ. หลักของเศรษฐศาสตร์จุลภาค. เป่ยซิง : เป่ยซิงต้าเฉ่อ, 2017.

            (338.5442ห)

เศรษฐศาสตร์จุลภาค / ต้นทุนการผลิต

ซุนเหลียนเซียง. ซอฟต์แวร์การเงิน. ปักกิ่ง : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยชิงหัว, 2016.

(332.4618ซ)

การเงิน

ขัวจี้. การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพระหว่างบุคคลสำคัญ. หูหนาน : เว่อนอี้, 2019.

            (302.2379ก)

การสื่อสาร / การสื่อสารระหว่างบุคคล

เซียลือ. การบริหารการเงินการคลังนานาชาติ การเงินระหว่างประเทศ. ต้าเหรียญ :

ตรงเป่ยไซ่ซิงต้าเฉือ, 2014.

(332.042711ก)

การเงินระหว่างประเทศ / ปริวรรตเงินตรา

 Kuhn, Thomas S.. โครงสร้างของการปฏิวัติทางด้านวิทยาศาสตร์. เป่ยซิง : เป่ยซิงต้าซือ, 2003.

            (507.8669ก)

วิทยาศาสตร์ – การปฏิวัติ / วิทยาศาสตร์ – การทดลอง

ฉือชือ. การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่. กวางซี : ซือกว้านต้าฉือ, 2013.

            (005.74342ก)

ข้อมูลขนาดใหญ่ – การวิเคราะห์ / การจัดการฐานข้อมูล

โกซ่งพิง. การตลาดประกันภัย. ปักกิ่ง : สำนักพิมพ์การศึกษาฮั้งสูง, 2013.

(368929ก)

ประกันภัย

Keller, Kevin Lane. การจัดการแบรนด์เชิงกลยุทธ์. ปักกิ่ง : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยแห่ง

ประเทศจีน, 2016.

(658.827675ก)

การส่งเสริมการขาย / เครื่องหมายการค้า

สมาคมนักบัญชีสาธารณะแห่งประเทศจีน. กฎหมายภาษีอากร. ปักกิ่ง : สำนักพิมพ์การเงิน

และเศรษฐกิจของจีน, 2018.

(343.04293ก)

กฎหมายภาษีอากร / ภาษี – กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

ชุนว่างจูน. หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบย่อสำหรับการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม. ปักกิ่ง :

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเหรินหมิน, 2017.

(428.34959419ห)

ภาษาอังกฤษ – การใช้ภาษา / การสื่อสารด้านภาษาอังกฤษ

เหว่ยหยงหง. ประเด็นสำคัญการจัดการการเงินธุรกิจ. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์อุตสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกส์, 2017.

(658.15749ป)

การเงิน / การจัดการด้านการเงิน

ร็อบบินส์, สตีเฟน พี.. พฤติกรรมองค์การ. ปักกิ่ง : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย Renmin แห่ง

ประเทศจีน, 2019.

(302.35187พ)

พฤติกรรมองค์การ / การสื่อสารในองค์การ / การบริหารองค์การ

 โรส, สตีเฟ่น เอ.. การบริหารด้านการเงิน. ปักกิ่ง : อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล, 2019

            (658.15943ก)

            การบริหารการเงิน / การเงิน

ซุนวู. ศิลปะแห่งสงครามซุนวู. ฉางชุน : สำนักพิมพ์จี้หลินไฟน์อาร์ต, 2015.

(355.4421ศ)

พิชัยสงคราม

ซุนวู. การทหาร. หวางเต้าจู้น. ศาสตร์การสอน. ปักกิ่ง : สำนักพิมพ์ผู้คนการศึกษา, 2016.

            (371.3364ศ)

การสอน – ทฤษฏี / การเรียนรู้ / ระบบการเรียนการสอน

กรมวิทยาศาสตร์และการศึกษา การบริหารทั่วไปของการกีฬา. การเมืองและการปกครอง.

            ปักกิ่ง : มหาวิทยาลัยกีฬาปักกิ่ง, 2015.

(320.951587ก)

จีน – การเมืองและการปกครอง

หวู่เซเหซี่วจูน...(และคนอื่นๆ). การจัดการคุณภาพ. ปักกิ่ง : สำนักพิมพ์วิทยาศาสตร์, 2014.

            (658.563217ก)

การจัดการ / การควบคุมคุณภาพ / การควบคุมกระบวนการผลิต

แมคเดเนียล, คาร์ล. สิ่งจำเป็นสำหรับการวิจัยการตลาด. ปักกิ่ง : สำนักพิมพ์อุตสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกส์, 2015.

(658.83861ส)

วิจัยการตลาด / การตลาด

หวางฉอง. การบัญชีต้นทุน. ปักกิ่ง : สำนักพิมพ์อุตสาหรรมเบาของจีน, 2017.

            (657.42364ก)

การบัญชีต้นทุน  / ต้นทุนการผลิต

Cavusgil, S.Tamer. กลยุทธ์การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ. ปักกิ่ง : สำนักพิมพ์

มหาวิทยาลัยเหริมหริน, 2012.

(658.049188ก)

บรรษัทข้ามชาติ / การค้าระหว่างประเทศ / การบริหารธุรกิจ

เทลเลอร์, เฟรเดอริค วินสโลว์. หลักการบริหารวิทยาศาสตร์. เซี่ยงไฮ : อี้หยูน, 2019.

            (506638ห)

วิทยาศาสตร์ – การบริหาร / วิทยาศาสตร์ – การจัดการ

จาวจูน. จิตวิทยาฮาร์วาร์ด. ฉางชุน จี๋หลิน : สำนักพิมพ์วรรณกรรมและประวัติศาสตร์, 2019.

            (150338จ)

            จิตวิทยา / พฤติกรรมมนุษย์

เซียวเสียงหยิน. การเรียนรู้การจัดการโครงการ. ปักกิ่ง : สำนักพิมพ์ชาวจีนโพ้นทะเลประเทศจีน, 2018.

            (658.404711ก)

การจัดการโครงการ / การบริหารโครงการ

หยางขาง. การเจรจากับลูกค้า. จี่หลิน : เหว่ยฉื่อ, 2018.

            (382.9232ก)

การค้า / การค้าระหว่างประเทศ

กรมวิทยาศาสตร์และการศึกษาการบริหารทั่วไปและการกีฬา. หนังสือคณิตศาสตร์.

            ปักกิ่ง : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยกีฬาปักกิ่ง, 2015.

(510169ห)

คณิตศาสตร์

Wild, John J.. หลักการบัญชีขั้นพื้นฐาน. ปักกิ่ง : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเหริมหมินแห่ง

ประเทศจีน, 2015.

(657.042973ห)

การบัญชีขั้นพื้นฐาน / การบัญชีขั้นต้น

จางหยุน. การบัญชีขั้นพื้นฐาน. ปักกิ่ง : สำนักพิมพ์วิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจ, 2018.

            (657.042293ก)

การบัญชีขั้นพื้นฐาน / การบัญชีขั้นต้น

Burns, Alvin C.. การวิจัยการตลาด. ปักกิ่ง : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเหริมหมินแห่งประเทศจีน, 2014.

            (658.83871ก)

การตลาด / วิจัยการตลาด

Kunter, Michael H.. แบบจำลองสถิติเชิงเส้น. ปักกิ่ง : สำนักพิมพ์อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล, 2015.

(519.5691บ)

สถิติ / สถิติเชิงเส้น

 วูหมิงหลอง. แบบจำลองสมการโครงสร้าง AMOS. ฉงซิ่ง : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยฉงซิ่ง, 2010.

            (519.535889บ)

            แบบจำลองสมการโครงสร้าง / AMOS (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)

วูหมิ่งหลอง. แบบทดสอบการวิเคราะห์ทางสถิติการดำเนินงานและการประยุกต์ใช้ SPSS.

            ฉงซิ่ง : มหาวิทยาลัยฉงซิ่ง, 2010.

            (519.5889บ)

            สถิติวิเคราะห์ / การวิเคราะห์ความแปรปรวน

ชุนเลย์. การบัญชีต้นทุน. เป่ยซิง : ยูยฮาง, 2014.

            (657.42618ก)

การบัญชีต้นทุน / การบัญชี

หลี่หมิงจึน. การจัดการธุรกิจ. กวางโจว : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเซาท์ไซน่า, 2012.

            (658339ก)

            การจัดการธุรกิจ

นิภาวรรณ ดูจอม. การนำเข้าส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ. กรุงเทพฯ : สาขาวิชาการจัดการ, 2563.

            (382.6627ก)

การนำเข้าส่งออกสินค้า—ระหว่างประเทศ

ธีระศักดิ์ สุโชตินันท์. เตรียมสอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความ : (ภาคอัตนัย : เขียนบรรยาย).

กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562.

(340.023677ต)

ทนายความ—ใบอนุญาต / ทนายความ—การสอบ / ทนายความ—การสอบตัวเลือก /

ทนายความ—ข้อสอบและเฉลย

ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ. กฎหมายเบื้องต้นทางธุรกิจ. กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562.

            (346.07189ก)

            กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ / กฎหมายธุรกิจ

คนึง ฤาไชย. คำอธิบายว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย. กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562.

            (340.9142ค)

การขัดกันแห่งกฎหมาย

สรารักษ์ สุวรรณเสรี. ครบเครื่องคดีอาญาทุจริต. กรุงเทพฯ : แสงจันทร๋การพิมพ์, 2562.

(342.088354ค)

ทุจริต—คดีอาญา / คดีทุจริต

สหธน รัตนไพจิตร. คำอธิบายกฎหมายตั๋วเงิน. กรุงเทพฯ  : วิญญูชน, 2562.

            (346.096447ค)

กฎหมายแพ่งแะพาณิชย์—ตั๋วเงิน

สุพิศ ประณีตพลกรัง. คดีเช่าศื้อแก้ไขเพิ่มเติมใหม่. กรุงเทพฯ : บัณฑิตอักษร, 2562.

            (346.074832ค)

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์—เช่าซื้อ

จันทิมา อังคพณิชกิจ. ภาษาการสิ่อสาร และโรคซึมเศร้า : การสำรวจเบื้องต้นเพื่อความเข้าใจโรค

ซึมเศร้าและผู้มีภาวะซึมเศร้าในสังคมไทย. กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้ง จำกัด, 2563.

(616.8527285ภ)

โรคซึมเศร้า—ภาษาการสื่อสาร

เนตร์พัณณา ยาวิราช. การจัดการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การ. กรุงเทพฯ :

บริษัท ทริปเพิ้ล กรุ๊ป จำกัด, 2560.

(658.406 o785d)

การจัดการ / การบริหารธุรกิจ / การจัดการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การ

เนตร์พัณณา ยาวิราช. การพัฒนาองค์การและการเปลี่ยนแปลง. กรุงเทพฯ  : บริษัท ทริปเพิ้ล กรุ๊ป จำกัด, 2558.

            (658.406785ก)

การพัฒนาองค์การ

วีระวัฒน์ ปันนิตามัย. การประเมินเพื่อการพัฒนา. กรุงเทพฯ : รัตนไตร, 2552.

            (352.66848ก)

การประเมินการปฎิบัติงาน—บุคลากร

ชูชาติ อัศวโรจน์. คำอธิบายกฎหมายสำคัญที่เจ้าหน้าที่ใช้ในการปฎิบัติงานและที่ศาลปกครอง

ใช้ในการพิจารณาคดี. กรุงเทพฯ : เดือนตุลา, 2562.

(342.0664471ค)

ศาลปกครอง / วิธีพิจารณาคดี

ชูชาติ อัศวโรจน์. คำอธิบายวิธีพิจารณาคดีปกครอง. กรุงเทพฯ : เดือนตุลา, 2562.

            (342.0664471ค)

            วิธีพิจารณาคดีปกครอง

สมชาย พวงภู่. คุ่มือนักกฎหมาย : กลคิดพิชิตคดีเช็ต (อาญา) เล่มเดียวจบ ครบทุกกลยุทธ์.

            กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์, 2562.

            (346.096239ค)

เช็ค—กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

ไพโรจน์ วายุภาพ. คำอธิบายศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบและวิธีพิจารณาคดีทุจริต

และประพฤติมิชอบกับศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และวิธี

พิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง. กรุงเทพฯ : กรุงสยาม พับลิชชิ่ง, 2562.

(345.02323993ค)

            คดีทุจริตและประพฤติมิชอบ / วิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ

อำนาจ วงศ์บัณฑิต. กฎหมายสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562.

            (344.046686ก)

            กฎหมายสิ่งแวดล้อม

สหรัฐ กิติศุภการ. กฎหมายอาญา : หลักและคำพิพากษา. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์

พับลิชชิ่ง, 2562.

(345459ก)

กฎหมายอาญา

บุญร่วม เทียมจันทร์. ประมวลกฎหมายอายา แปลไทย-อังกฤษ (แก้ไขถึงฉบับที่ 27 ) พ.ศ.2562.

            กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2563.

(345541ป)

กฎหมายอาญา

ชาญชัย แสวงศักดิ์. คำอธิบายกฎหมายจัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง.

            กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562.

            (342.0664486ค)

ศาลปกครอง / วิธีพิจารณาคดีปกครอง

วิกรณ์ รักษ์ปวงชน. ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับใช้งานและประกอบการศึกษา. นนทบุรี :

ไอดีซี, 2562.

(345494ป)

กฎหมายอาญา

ยุวิสส์รัชญา ยกซิ่ว. ตัวบทย่อมาตราสำคัญ ประมวลกฎหมายอาญา. นนทบุรี :

พี.เค.เค.พริ้นท์ติ้ง, 2562.

(345464ต)

กฎหมายอาญา

อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ. ทฤษฎีอาญา ทฤษฎีโทษและกระบวนการขั้นพื้นฐาน. กรุงเทพฯ :

วิญญูชน, 2562.

(345262ท)

กฎหมายอาญา

ฐากูร ศิริยุทธ์วัฒนา. กฎหมายรัฐธรรมนูญ :หลักพื้นฐานแห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญและ

ระบอบประชาธิปไตย. กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562.

(342.393162ก)

กฎหมายรัฐธรรมนูญ

มุนินทร์ พงศาปาน. ระบบกฎหมายซีวิลลอว์ : จากกฎหมายสิบสองโต๊ะสู่ประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์. กรุงเทพฯ : โครงการตำราประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562.

(340.56628ร)

กฎหมายแพ่ง / กฎหมายโรมัน /  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ประมวลกฎหมายอาญาและประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา ฉบับ

สมบูรณ์. กรุงเทพฯ : The Law Group, 2562.

(345.05541ป)

กฎหมายอาญา / กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

สุพิศ ประณีตพลกรัง. ความผิดเกี่ยวกับเพศข่มขืนกระทำชำเราอนาจาร. กรุงเทพฯ :

นิติธรรม, 2562.

            (345.0253832ค)

การข่มขืน—กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ / เพศกับกฎหมาย / การแสดงลามกอนาจาร—กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่. แนวทางการเขียนคำฟ้องคดีอาญา. กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2562.

            (347.055284น)

            คดีอาญา—คู่มือ

สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่. คดีความผิดทางอาญาเกี่ยวกับความเท็จการปลอมและการแปลง.

            กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2562.

(347.593284ค)

กฎหมาย

สุพิศ ประณีตพลกรัง. คดีทุจริตต่อหน้าที่ (มาตรา 157 ประมวลกฎหมายอาญา) และกฎหมาย

จัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ. กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2562.

(345.2323832ค)

การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์. กฎหมายแพ่งพิสดาร เล่ม 1-4 ฉบับปรับปรุงใหม่ปี 2562. กรุงเทพฯ :

แสงจันทร์การพิมพ์, 2562.

(340559ก)

กฎหมาย

วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์. กฎหมายอาญาพิสดาร เล่ม 1-2.  กรุงเทพฯ : แสงจันทร์การพิมพ์, 2562.

            (340559ก)

กฎหมาย

บุญร่วม เทียมจันทร์. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความแพ่ง. กรุงเทพฯ : The Law Group, 2562.

(345.05541ป)

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา / กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

ฟู่เลย. การบัญชีขั้นพื้นฐาน. ปักกิ่ง : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยวิทยุและโทรทัศน์กลาง, 2017.

(657.042 )

การบัญชีขั้นต้น / การบัญชีขั้นพิ้นฐาน

จงหมิง. การประกันภัย. เซี่ยงไฮ้ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยการเงินและเศรษฐศาสตร์แห่งเซี่ยงไฮ้, 2015.

            (368129ก)

ประกันภัย / ประกันชีวิต

Johnson, Burke R.. การวิจัยทางการศึกษา แนวทางเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ. ฉงชิ่ง :

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยฉงชิ่ง, 2015.

(370.78213ก)

การศึกษา – วิจัย

Johnson, Richard A.. การวิเคราะห์ทางสถิติหลายตัวแปรในทางปฏิบัติ. ปักกิ่ง :

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยซิงหัว, 2008.

(519.535213ก)

สถิติวิเคราะห์ / สถิติศาสตร์

Wild, John J. ธุรกิจระหว่างประเทศ : ความเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์. ปักกิ่ง :

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยปักกิ่ง, 2015.

(658.049967ธ)

การค้าระหว่างประเทศ / ธุรกิจระหว่างประเทศ / บรรษัทข้ามชาติ – การจัดการ

คอตเลอร์, ฟิลิป. การตลาด 3.0 จากผลิตภัณฑ์สู่ลูกค้า. จีน : China Machine Press, 2011.

            (658.8183ก)

การตลาด /  การจัดการตลาด

ซุนม่าวหจู๋. การบัญชีการจัดการ. ปักกิ่ง : มหาวิทยาลัย Rennin แห่งประเทศจีน, 1999.

            (658.1511419ก)

การบัญชี / การบัญชีบริหาร / การบัญชีต้นทุน

Mankiw, N.Gregory. หลักเศรษฐศาสตร์. ปักกิ่ง : มหาวิทยาลัยซิงหัว, 2011.

            (330741ห)

เศรษฐศาสตร์

Mankiw, N.Gregory. หลักเศรษฐศาสตร์. ปักกิ่ง : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยปักกิ่ง, 2015.

            (330741ห)

เศรษฐศาสตร์

Barney, Jay B.. การจัดการเชิงกลยุทธ์. ปักกิ่ง : อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล, 2017.

            (658.4012288ก)

            การวางแผนเชิงกลยุทธ์ / การจัดการธุรกิจ

เจียงหลันซีน. ความเป็นผู้นำและการจัดการ. ปักกิ่ง : อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล, 2011.

            (658.4092785ค)

ภาวะผู้นำ / ผู้นำ / ความสามารถทางการบริหาร

ชือเจี้ยหู. คำสอนจากอาจารย์ที่ปรึกษา. เป่ยจิง : เหลนหมิ่ง, 2006.

            (378.124599ค)

อาจารย์ที่ปรึกษา – คำสอน

ชางเจ้นกลาง. การคิดการทำของนักธุรกิจ. เซียงซี : เป่ยหัวโจ, 2010

            (650.1471ก)

นักธุรกิจ

Rubin,Herbert J.. ศิลปะการเก็บข้อมูลในการสัมภาษณ์เชิงคุณภาพ. ฉงซิ่ง : มหาวิทยาลัยฉงซิ่ง, 2010

(001.433187ศ)

วิธีวิจัยเชิงพรรณนา / การเก็บรวบรวมข้อมูล

Luokefe, Le Gel HaiZi de 38 Feng xin.  จดหมายของร็อคกี้เฟลเลอร์ถึงลูกชาย

จำนวน 38 ฉบับ.  จี้หลิน : ตื้อฟู่ไท้, 2019.

(818.5409962จ)

รวมเรื่อง / นักประพันธ์อเมริกัน – ชีวประวัติ

เหย่นฉี. การบริหารโรงแรม. คู่เค่อเข่าคื้อ : ยู่เทียนขายยูน, 2012.

            (647.94068722ก)

การบริหารโรงแรม / การจัดการโรงแรม

อูเฉียนเว่ย. ฟูลู : การสร้างถนน. เซียงไฮ้ : เซียวอูย, 2019.

            (378.1989868ฟ)

นักศึกษา – การผลิต

Diamond, Stuart. วิธีที่คุณสามารถเจรจาเพื่อประสบความสำเร็จในการทำงานและชีวิต.

            ปักกิ่ง : สำนักพิมพ์จองซิ่ง, 2012.

            (658.4052983ว)

การเจรจาต่อรอง

ยูนโชงทอ. บุคลิกภาพของพนักงานบริการบนสายการบิน. ปักกิ่ง : เป่อไห่ซิง, 2019.

            (387.742092481บ)

พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

Touo Accountry Online. แนวปฏิบัติทางการบัญชีขั้นต้น. ปักกิ่ง : มหาวิทยาลัยปักกิ่ง, 2016.

            (657.042864น)

การบัญชี / การบัญชีข้นต้น

ซื่อฉาง. นักธุรกิจที่ยิ่งใหญ่หวังเย่อฉิง. เป่ยซิง : ลู่ผิงหลงเยี้ย, 2011.

(650.1599น)

นักธุรกิจจีน / ความสำเร็จทางธุรกิจ

ถวิลวดี บุรีกุล. สถานการณ์ความเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทย พ.ศ.2562.

            กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2563.

(321.8282ส)

ประชาธิปไตย

พีรดร แก้วลาย. Design Thinking กระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น.

กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2562.

(307.14791ด)

การออกแบบ / การพัฒนาชุมชน

ศุภสวัสดิ์ ชัชวาล. พลวัตการกระจายอำนาจในประเทศไทยจาก พ.ศ.2535-2561.

            กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2562.

(352.283734พ)

การกระจายอำนาจปกครอง

ชุมเขต แสวงเจริญ. ปรับเมืองเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design) : สำหรับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น. กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2562.

(720.87621ป)

การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล / การปกครองท้องถิ่น

สถาบันพระปกเกล้า. สันติสุขเกิดได้ภายใต้ความแตกต่าง. กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2562.

            (303.66181ส)

สันติภาพ

สถาบันพระปกเกล้า. Guide book องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา

เพื่อจดความเหลื่อมล้ำ. กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2562.

(370181ก)

การศึกษา / การปกครองท้องถิ่น

มานะ ตรีรยาภิวัฒน์. สื่อสารยุคดิจิทัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. กรุงเทพฯ :

สถาบันพระปกเกล้า, 2562.

(384445ส)

การสื่อสารด้วยระบบดิจิทัล / การปกครองท้องถิ่น

สติธร ธนานิธิโชติ. ตระกูลการเมืองกับการเลือกตั้ง : "มนตร์ขลัง" หรือ (แค่) พลังที่ "ถดถอย".

            กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2562.

            (324.6172ต)

การเลือกตั้ง / การวางแผนการเมือง / ไทย—การเมืองและการปกครอง

นิยม รัฐอมฤต และคณะ. รัฐกับการแก้ไขปัญหาความยากจนในบริบทของจีน : ภายใต้กรอบงาน.           ของคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาความยากจน. กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2563.

(320.951352)

จีน—การเมืองและการปกครอง

นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 7 สร้างสรรค์สื่อ

สังคมสันติสุข. สร้างสรรค์สื่อสังคมสันติสุข. กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2562.

(303.66378ส)

สันติภาพ / ความสุข

ถวิลวดี บุรีกุล. ระบบยุติธรรมชุมชนในประเทศประชาคมอาเซียน :กรณีศึกษาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์.  กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2562.

(340.11282ร)

ความยุติธรรม

กลุ่มประเทศอาเซียน. ศุภมิตร ปิติพัฒน์. จุดเริ่มต้นสถาปนา"การปกครองประชาธิปไตย

มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข". กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2563.

(320.9593712จ)

ไทย—การเมืองและการปกครอง / ประชาธิปไตย

ชาติชาติ ณ เชียงใหม่. การจัดความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารภาย

ใต้รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560.  กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2563.

(342518ก)

กฎหมายรัฐธรรมนูญ / อำนาจนิติบัญญัติ

สกล ลีโนทัย.  ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.

กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2563.

(336.2235214117ภ)

ภาษีที่ดิน—องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นิยม รัฐอมฤต. องค์กรอิสระกับการสร้างความสมดุลในระบบการเมือง. กรุงเทพฯ :

สถาบันพระปกเกล้า, 2562.

(342.593641อ)

องค์กรอิสระ

เลิศพร อุดมพงษ์.  การศึกษากระบวนการเสริมสร้างประชาธิปไตยในโรงเรียนผ่านกระบวน

การสภานักเรียน.  กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2562.

(378.1981896ก)

นักศึกษา—กิจกรรมทางการเมือง / ประชาธิปไตย

นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 8. กระบวนการมี

ส่วนร่วมอย่างมีคุณภาพในโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ ผ่านมุมมองดมเดล 48.

กรุงทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2562.

(302.14378ก)

การมีส่วนร่วมทางสังคม / การมีส่วนร่วมทางการเมือง

ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ.  คู่มือการบริหารจัดการขยะแบบ"พลเมืองยุคใหม่ชุมชนไร้ถัง".

กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2562.

(363.728978ค)

ขยะ—การจัดการ / การกำจัดขยะ

เลิศพร อุดมพงษ์. การศึกษากระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมตามกลไกประชารัฐเพื่อลดความ

            เหลื่อมล้ำในชุมชน : กรณีบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด. กรุงเทพฯ :

สถาบันพระปกเกล้า, 2562.

(352.14896ก)

บริการสาธารณะ

อนันต์ คงเครือพันธุ์. โครงการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบเครื่องมือปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชนและชุมชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตร 51. กรุงเทพฯ :

สถาบันพระปกเกล้า, 2562.

(323165ค)

สิทธิของพลเมือง / กฎหมายรัฐธรรมนูญ

ณัฏฐกาญจน์ ศุกลรัตนเมธี. การรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ของเยาวชนเพื่อการเป็นพลเมือง

ในสังคมประชาธิปไตย. กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2563.

(302.231311ก)

การรู้เท่าทันสื่ออินเตอร์เน็ต / สื่อสังคมออนไลน์

วรรณวิภางค์ มานะโชตพงษ์และคณะ. นัยของารเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีกับความเหลื่อมล้ำ :

บทเรียนจากเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม. กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2563.

(303.483434)

เทคโนโลยี / การเปลี่ยนแปลงทางสังคม /  การเหลื่อมล้ำทางดิจิทัล

นิธิ เนื่องจำนง. ประชานิยมในโลกที่เหลี่ยมล้ำ. กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2562.

            (320612ป)

ประชานิยม

ณัชชาภัทร อมรกุล. ความหวังและความน่าจะเป็น : ฉากทัศน์พรรคการเมืองไทยภาย

ใต้รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560. กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2562.

(324.2593259ค)

            พรรคการเมืองไทย—รัฐธรรมนูญ

นรนิติ เศรษฐบุตร. คนการเมือง เล่ม 5. กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2562.

            (320.9593217ค)

ไทย—การเมืองการปกครอง

นรนิติ เศรษฐบุตร. แม่บทการเมืองไทย. กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2562.

            (320.9593217ม)

ไทย—การเมืองการปกครอง

สภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์. วันสตรีไทย 1 สิงหาคม 2562 สายธารแห่ง

พระบารมี สู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน. กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด, 2562.

(อ.923.1593229ว)

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิตา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี—พระราชประวัติ /

วันสตรี—ไทย

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน. สถิติสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2562.

            กรุงเทพฯ : เทพเพ็ญวานิรย์, 2562.

(331.11021169ส)

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน—สถิติ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้. ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ปี 2562.

กรุงเทพฯ : กรมป่าไม้, 2562.

(333.75812ข)

กรมป่าไม้—สถิติ

ชัชชม อรรฆภิญญ์. ภาษาอังกฤษเพื่อการใช้งานทางกฎหมาย. กรุงเทพฯ : หจก.วี.เจ.พริ้นติ้ง, 2561.

(340.03352ภ)

กฎหมาย—คำศัพท์ / กฎหมาย—พจนานุกรม

พจน์ ใจชาญสุขกิจ. Good Brand & Grand Image ปั้นแบรนด์ฮิตให้ติดตลาด.

กรุงเทพฯ : เอ้กซ์เพิร์ท คอมมิวนิเคชั่น, 2563.

(658.827168ก)

ธุรกิจ / การตลาด / แบรนด์ / ภาพลักษณ์องค์กร / ประชาสัมพันธ์ / การสื่อสาร

สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร. 5 แนวคิดพิชิตขยะสู่โรงไฟฟ้า.

            กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2563.

(363.7283337932 2563)

ขยะ—การจัดการ / ขยะ—โรงไฟฟ้า

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สาระน่ารู้สำหรับประชาชน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรน่า 2014 (COVID-19).  กรุงเทพฯ : บริษัท ธนอรุณการพิมพ์ จำกัด, 2563.

(616.925691ส)

โคโรน่า 2019—โรคติดเชื้อไวรัส / COVID 19—โรคติดเชื้อไวรัส

ทรงกลด มั่นสิงห์. ปุจฉา-วิสัชนา เล่ม 2 : กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน เวทนานุปัสสนาสติปัฎฐาน.

กรุงเทพฯ : หจก.น่ำกังการพิมพ์, 2563.

(294.35124ป)

            การปฎิบัติธรรม / กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน / เวทนานุปัสสนาสติปัฎฐาน

ทรงกลด มั่นสิงห์. ธรรมะจากใจ เล่ม 4. กรุงเทพฯ : หจก.น่ำกังการพิมพ์ จำกัด, 2563.

(294.3124ธ)

ธรรมะ

ทรงกลด มั่นสิงห์. ปุจฉา วิสัชนา เล่ม 4 : โลกถาม ธรรมตอบ.  กรุงเทพฯ : หจก.น่ำกังการพิมพ์, 2563.

(294.35124ป)

การปฎิบัติธรรม / ธรรมะในชีวิตประจำวัน

ทรงกลด มั่นสิงห์. กว่าจะถึงกระแสธรรม. กรุงเทพฯ : บริษัท ปุญญะ 19 จำกัด, 2563.

            (294.35124ก)

ธรรมะ / การปฎิบัติธรรม / ธรรมเทศนา

กระทรวงการต่างประเทศ สถาบันการต่างประเทศเสวะวงศ์วโรปการ. คำศัพท์-คำย่อทาง

การทูตแลการต่างประเทศ. กรุงเทพฯ : กระทรวงการต่างประเทศ สถาบันการ

ต่างประเทศเสวะวงศ์วโรปการ, 2563.

(327.203218ค)

การฑูต—คำศัพท์

ทรงกลด มั่นสิงห์.  ธรรมะจากใจ เล่ม 1.  กรุงเทพฯ : หจก.น่ำกังการพิมพ์, 2563.

            (294.35124ธ)

            ธรรมะกับชีวิตประจำวัน / การปฎิบัติธรรม

ทรงกลด มั่นสิงห์. ธรรมะจากใจ เล่ม 2.  กรุงเทพฯ : หจก น่ำกังการพิมพิ์, 2563.

            (294.35124ธ)

            การปฎิบัติธรรม / ธรรมะกับชีวิตประจำวัน

ทรงกลด มั่นสิงห์. ปุจฉา วิสัชนา เล่ม 1 เริ่มต้นปฎิบัติธรรม. กรุงเทพฯ : หจก. น่ำกังการพิมพ์, 2563.

            (294.35124ป)

การปฎิบัติธรรม / การเผยแพร่พุทธศาสนา

ทรงกลด มั่นสิงห์. ปุจฉา-วิสัชนา เล่ม 3 : จิตตานุปัสสนาสติปัฎฐาน ธัมมานุปัสสนาสติปัฎฐาน.

กรุงเทพฯ : หจก. น่ำกังการพิมพ์, 2563.

(294.35124ป)

ธรรมเทศนา / วิปัสสนา / การปฎิบัติธรรม

ทรงกลด มั่นสิงห์. ธรรมะจากใจ เล่ม 3.  กรุงเทพฯ : หจก.น่ำกังการพิมพ์, 2563.

(294.3124ธ)

ธรรมะ





Top