บรรณานุกรมหนังสือภาษาต่างประเทศ

  • วันที่ประกาศ:
  • อ่านทั้งหมด: 184 ครั้ง
  • Share |

บรรณานุกรมหนังสือภาษาจีน ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกริก

 รีส, อัล. 11 กฎเหล็กการสร้างแบรนด์บนอินเตอร์เน็ต. ปักกิ่ง : อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล, 2017.

(658.84499ส)

การตลาดอินเทอร์เน็ต / ชื่อตราผลิตภัณฑ์ – การบริหาร /  เครื่องหมายการค้า

จางชิวหวา. กฎหมายเศรษฐกิจเบื้องต้น. ปักกิ่ง : มหาวิทยาลัย Renmin แห่งประเทศจีน, 2014.

            (343.07293ก)

กฎหมายกับเศรษฐกิจ

เคปเปอร์ลี, ปีเตอร์.  ความสามารถในการจัดการในยุคของความไม่แน่นอน. ปักกิ่ง :

บริษัทสำนักพิมพ์ซิติคจำกัด, 2012.

(658933ค)

การจัดการ / การบริหารองค์การ / การจัดองค์การ

ซุนวู. ศิลปะแห่งสงครามของซุนวู. จี๋หลิน : จี๋หลินวิจิตรศิลป์, 2015.

            (355.4421ศ)

ปรัชญาจีน / ยุทธศาสตร์ทางทหาร / การทหาร

พื้นฐานการบัญชี. เซี่ยงไฮ้ : สำนักพิมพ์ Lixin บัญชี, 2016.

            (657816)

การบัญชี / งบการเงิน

หวางเหว่ยฉาว. การจัดการทางการเงิน. เซี่ยงไฮ้ : สำนักพิมพ์การบัญชีหลี้ซิ่น, 2019.

(658.15364ก)

การจัดการการเงิน / การเงิน – การบริหาร

โรส, สตีเฟน เอ. พื้นฐานการเงินขององค์กร. ปักกิ่ง : สำนักพิมพ์เครื่องกดจีน, 2016.

(658.15943พ)

การจัดการองค์การ / การบริหารองค์การ

ฮิล, ไมเคิล. การจัดการเชิงกลยุทธ์ แนวคิดและทฤษฎี. ปักกิ่ง : มหาวิทยาลัยประชาชน

แห่งประเทศจีน, 2017.

(658.4012456ก)

การจัดการเชิงกลยุทธ์ / การวางแผนเชิงกลยุทธ์

วางปีง. ผู้จัดการอ่านความรู้ทฤษฎีเกมทุกวัน. ปักกิ่ง : น้ำทะเล, 2011.

(658.4038456ผ)

การจัดการความรู้ / องค์กรแห่งการเรียนรู้

ดรักเกอร์, ปีเตอร์. สุดยอดของดรักเกอร์. ปักกิ่ง : อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล, 2009.

            (658.4131ส)

            การจัดการองค์การ / การบริหารองค์การ

ชิลเลอร์, โรเบิร์ต เจ,. เอาชนะฟองสบู่หยั่งรู้สัญญาณตลาดล้ม. ปักกิ่ง : สำนักพิมพ์

มหาวิทยาลัยเหริมหมิน, 2016.

(332.642575อ)

หุ้นและตลาดหุ้น – สหรัฐอเมริกา / ตลาดหลักทรัพย์ – สหรัฐอเมริกา

กรมวิทยาศาสตร์และการศึกษาการบริหารทั่วไปของการกีฬา. หนังสืออังกฤษ. ปักกิ่ง :

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยกีฬาปักกิ่ง, 2015.

(420.76169ห)

ภาษาอังกฤษ – ข้อสอบและเฉลย / ภาษาอังกฤษ – ไวยากรณ์ / ภาษาอังกฤษ – คำศัพท์

เจี่ยงก๋อหย่อง. ยอดขายที่เรียกว่า EQ สูง. เฉิงตู : แผนที่เฉิงตู, 2018.

            (658.81785ย)

การขาย

คูบิก้า, แมรี่. กู๊ดเกิร์ล ผู้หญิงหวานรัก. ปักกิ่ง : ปักกิ่งยูไนเต็ด, 2014.

(นว ม877ก)

นวนิยาย

จงสี้มู่จี่. เศรษฐศาสตร์ของสาเหตุและผลกระทบ. ปักกิ่ง : ประชาธิปไตยและการก่อสร้าง, 2019.

            (330129ศ)

เศรษฐศาสตร์

วีลเลอร์, เอลเมอร์. คู่มือการต่อสู้การขายตรง. ฮาร์บิน : ฮาร์บิน, 2019.

(658.84857ค)

การขายตรง

เทย์เลอร์, เฟรดเดอริก วิสโลว์. หลักการจัดการทางวิทยาศาสตร์. เซี่ยงไฮ้ : Shanghai Translation ,

2019.

(507.8637ห)

วิทยาศาสตร์ – การจัดการ

ปีเตอร์เส็ง. การปฏิวัติที่จำเป็น การเรียนรู้อย่างลึกซึ้งและนวัตกรรมที่ยั่งยืน. ปักกิ่ง :

China CILIC Press, 2018.

(338.927641ก)

            การปฏิวัติที่ยั่งยืน / นวัตกรรมที่ยั่งยืน / การเรียนรู้

ฮอล์ดิง, สตีเฟ่น . การออกแบบที่ยิ่งใหญ่. หูหนาน : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งหูหนาน,

2011.

(745.4174ก)

การเขียนแบบ / การออกแบบ

หวาง จ๋อ หมิง. วิวัฒนาการของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์สมัยใหม่และการปรับโครงสร้างระบบ.

ปักกิ่ง : Chinese Buush, 2018.

(658.785364ว)

อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ / โลจิสติกส์

เจิ้งเย่เฟย. สังคมวิทยาเมือง. ปักกิ่ง : Citic Publishing House, 2018.

            (301.36758ส)

สังคมวิทยาเมือง

เจียงเต่า. บททดสอบภาษาอังกฤษของวิทยาลัย 710. ปักกิ่ง : Petrdeum Industy, 2008.

(428785บ)

ภาษาอังกฤษ – การทดสอบ

โจวเจียหยิง.  เกาะโจวจีเฟย. กุ้ยโจว : การศึกษากุ้ยโจว, 2018

            (338.4791911ก)

เกาะโจวจีเฟย – ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว / การท่องเที่ยว -- จีน – เกาะโจวจีเฟย

ฮิงาชิโนะ, เคโงะ. เก็นยะ. ไห้หนาน : สำนักพิมพ์ไห้หนาน, 2013.

            (นว ฮ423ก)

นวนิยาย

ซึงจองอิน. บทความคิดทางการศึกษาของหวงจี้. ฝูโจว : สำนักพิมพ์การศึกษาฝูเจี้ยน, 2016.

            (370.8351บ)

การศึกษา – รวมเรื่อง / บทความ

ซาโต. การจัดการองค์การ. ปักกิ่ง : สำนักพิมพ์ภาษาจีนปักกิ่งไทมส์, 2017.

(658.4215ก)

การจัดการองค์การ / การบริหารองค์การ

จู้หมิงหรุ. การจัดการธนาคารพาณิชย์. ต้าเหลียน : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยการเงินและ

เศรษฐศาสตร์ตงเป่ย, 2005.

(332.12685ก)

ธนาคารพาณิชย์

หลี่เหมิง. ความรู้ทั่วไปของการจัดการ. นานฉาง : วรรณกรรมและศิลปะ Baihua shou, 2019.

(658339ค)

การจัดการ / การบริหาร

หยางตงหลี่. การวิเคราะห์งบการเงิน. ปักกิ่ง : China Textile Press, 2015.

(657.3232ก)

งบการเงิน / การเงิน

เจียงปิน. หลักสูตรภาษาอังกฤษระดับวิทยาลัยสำหรับการอ่านใน 4 สัปดาห์. มณฑลจี๋หลิน :

Jilin Publishing Group Co.Ltd., 2010.

(428.24785ห)

ภาษาอังกฤษ – หลักสูตร / ภาษาอังกฤษ – การศึกษาและการสอน

มิสกินส์, เฟรเดอริก. เศรษฐศาสตร์การเงิน การธนาคาร และตลาดการเงิน. ปักกิ่ง : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย Renmin แห่งประเทศจีน, 2016.

(332594ศ)

การเงิน / ธนาคารและการธนาคาร / สถาบันการเงิน

ซอยไอลิน. การศึกษาก่อนวัยเรียน. ปักกิ่ง : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยครูปักกิ่ง, 2018..

(372118ก)

การศึกษาก่อนขั้นประถม / การศึกษาขั้นอนุบาล – การศึกษาและการสอน /

ครู – การสอน

ซอยไอลิน. การศึกษาก่อนวัยเรียน. ปักกิ่ง : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยครูปักกิ่ง, 2018.

(372118ก)

การศึกษาก่อนขั้นประถม / การศึกษาขั้นอนุบาล – การศึกษาและการสอน /

ครู – การสอน

ไดมอนด์, จาเร็ด. ปืน เชื้อโรค และเหล็กกล้ากับชะตากรรมของสังคมมนุษย์. เซียงไฮ้ :

Shanghai Translation Publishing House, 2016.

(303.4983ป)

การแพร่กระจายวัฒนธรรม / มนุษย์ – แง่สิ่งแวดล้อม / ชาติพันธุ์วิทยา

หวังชังสี๋.  LET 4 การอ่านและการเขียน. ปักกิ่ง : China Society Press, 2003.

            (423.911357ช)

ภาษาอังกฤษ -- พจนานุกรม – ภาษาจีน

ฮิงาชิโนะ, เคโฮะ. ไม้กางเขนบนเส้นทางบาป. ไทเป : Spring Publishing, 2014

(นว ค821ม)

นวนิยาย

เหวินหมินเตอ. การวิเคราะห์จิตวิทยาพฤติกรรมลูกค้า. ฉางชุน : สำนักพิมพ์วรรณกรรมและ

ประวัติศาสตร์ของจี้หลิน, 2018.

(658.8342749ก)

พฤติกรรมลูกค้า – จิตวิทยา / พฤติกรรมผู้บริโภค

หลิ่วเหยียนจึง. การบัญชีขั้นพื้นฐาน. ด้าเหลียน : มหาวิทยาลัยการเงินและเศรษฐศาสตร์ดงเปีย,

2015.

(657.042337ก)

การบัญชีขั้นพิ้นฐาน / การบัญชีขั้นต้น

ฟูจิยะ, ชินเนจิ. การศึกษาวิเคราะห์แนวคิดของปีเตอร์เฟอร์ดินานด์ครักเกอร์. ปักกิ่ง : สำนักพิมพ์

ตะวันออก, 2009.

(658.4552ก)

การจัดการ, ดรักเกอร์, ปีเตอร์ เอฟ. / การจัดการองค์การ

เฮย์, หลุยส์ แอล. ชีวิตนี้ลิขิตได้. ปักกิ่ง : สำนักพิมพ์การบินและอวกาศของจีน, 2008.

(158.1643ช)

การดำเนินชีวิต / จิตวิทยาประยุกต์

ซ้งซิ่วเมย. ภาพรวมของกลุ่มประเทศอาเซียน. คุณหมิง : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยยูนนาน, 2009.

            (341.1473113ภ)

กลุ่มประเทศอาเซียน / กฎบัตรอาเซียน

Top