ขอเชิญชวนนักศึกษาและผู้สนใจเยื่ยมชมนิทรรศการวันรำลึก อาจารย์เกริกและครบรอบ 70 ปี มหาวิทยาลัยเกริก ที่สำนักหอสมุด

Date

ขอเชิญชวนนักศึกษาและผู้สนใจเยื่ยมชมนิทรรศการวันรำลึก อาจารย์เกริกและครบรอบ 70 ปี มหาวิทยาลัยเกริก ที่สำนักหอสมุด

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์-วันศุกร์, วันอาทิตย์
  • เปิดทำการ 9.00-17.00 น.
  • ปิดทำการวันเสาร์ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย