วันเวลาทำการ

วันจันทร์ - ศุกร์ เปิดทำการ 8.00 - 17.00 น.

วันอาทิตย์ เปิดทำการ 8.00 - 16.00 น.

ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย
QR-Code Generator

qrcode

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์


ข่าวประชาสัมพันธ์


บรรณานุกรมหนังสือใหม่

ดูทั้งหมด

ผลงานวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยเกริกวารสารที่อ่านจาก QR Codeติดต่อเรา

  • เลขที่ 3 ซ.รามอินทรา 1 ถ.รามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 0-2552-3500-9, 0-2970-5820 ต่อ 107 , 111 โทรสาร 0-2552-3513
  • Email : info@krirk.ac.th


Top