บริการ

ยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ

แนะนำหนังสือใหม่

ตอบคำถาม และช่วยค้นคว้า

ค้นคว้าเฉพาะบุคคล

ยืมระหว่างห้องสมุด

บริการหนังสือด่วน

แนะนำการสืบค้นข้อมูล

สืบค้น Databasess

วารสารและหนังสือพิมพ์

กระดานอิเล็กทรอนิส์เพื่อการประชุม

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์-วันศุกร์, วันอาทิตย์
  • เปิดทำการ 9.00-17.00 น.
  • ปิดทำการวันเสาร์ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย