บริการ

ยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ

ตอบคำถาม และช่วยค้นคว้า

ค้นคว้าเฉพาะบุคคล

ยืมระหว่างห้องสมุด

บรรณานุกรมหนังสือใหม่

บริการหนังสือด่วน

วารสารและหนังสือพิมพ์

กระดานอิเล็กทรอนิส์เพื่อการประชุม

แนะนำแหล่งตีพิมพ์

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย