สำนักหอสมุดจัดซื้อ

The Journal of Social Policy carries high quality articles on all aspects of social policy in an international context. It places particular emphasis upon articles which seek to contribute to debates on the future direction of social policy, to present new empirical data, to advance theories, or to analyse issues in the making and implementation of social policies. The Journal of Social Policy is part of the ‘Social Policy Package’, with Social Policy and Society

Political Theory (PT), peer-reviewed and published bi-monthly, serves as the leading forum for the development and exchange of political ideas. Broad in scope and international in coverage, PT publishes articles on political theory from a wide range of philosophical, ideological and methodological perspectives. Articles address contemporary and historical political thought, normative and cultural theory, the history of ideas, and critical assessments of current work.s

Political Social Policy and Society is an international academic journal sponsored by the UK Social Policy Association. The journal welcomes stimulating original articles that draw upon contemporary policy-related research and associated developments in the social sciences. Each issue contains peer reviewed articles reflecting topical debates and issues within social policy and uniquely, a themed section, edited by a Guest Editor(s). Every themed section includes an introductory piece, a set of peer reviewed articles, a selected review of the key literature, plus a guide to key sources in the area.

This latest PAR virtual issue includes a selection of articles most frequently download by readers in South America. Topics include transparency, ethics, citizen participation, and public service. Spanish Abstracts: Each abstract from the article listing below has been translated into Spanish by Professor Edgar E. Ramirez de la Cruz, an Associate Editor on the PAR editorial team.

This Article exposes a profound and growing injustice that major technology companies have propagated through every level of the judiciary under the guise of protecting data privacy. The Supreme Court has repeatedly proclaimed: “In our judicial system, the public has a right to every [person’s] evidence.” Yet, for over a decade, Facebook, GitHub, Google, Instagram, Microsoft, and Twitter have leveraged the Stored Communications Act (SCA) — a key data privacy law for the internet — to bar criminal defendants from subpoenaing the contents of another’s online communications, even when those communications could exonerate the wrongfully accused. Every appellate court to rule on this issue to date has agreed with the companies.

Harvard Business Review Press publishes the best thinking in the areas of business strategy, general management, technology, leadership, human resources, and innovation. Intelligent business readers turn to us for answers to the questions they face every day, and for the guidance and debate that will have a profound impact on their lives — both personally and professionally.

บางกอกโพสต์ (อังกฤษ: Bangkok Post) เป็นหนังสือพิมพ์รายวันภาษาอังกฤษ ที่ตีพิมพ์จำหน่ายในประเทศไทย ของบางกอกโพสต์ บางกอกโพสต์ ตีพิมพ์และออกจำหน่ายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง โดย บริษัท โพสต์พับลิชชิ่ง จำกัด
เดอะวอลล์สตรีทเจอร์นัล (อังกฤษ: The Wall Street Journal) เป็นหนังสือพิมพ์รายวันระหว่างประเทศภาษาอังกฤษที่มีต้นกำเนิดในสหรัฐอเมริกา ตีพิมพ์ในนครนิวยอร์กโดยดาวโจนส์แอนด์คอมพานี ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของนิวส์คอร์ปอเรชัน เช่นเดียวกับรุ่นเอเชียและยุโรปของหนังสือพิมพ์
Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์-วันศุกร์, วันอาทิตย์
  • เปิดทำการ 9.00-17.00 น.
  • ปิดทำการวันเสาร์ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย