ตำราอาจารย์

No. รูปปก ชื่อ - สกุล ชื่อเรื่อง รายละเอียด
1 1 ผศ.ดร.สุวิมล วงศ์สิงห์ทอง ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการองค์การ Full Text
Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์-วันศุกร์, วันอาทิตย์
  • เปิดทำการ 9.00-17.00 น.
  • ปิดทำการวันเสาร์ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย