ตำราอาจารย์

No. รูปปก ชื่อ - สกุล ชื่อเรื่อง รายละเอียด
1 1 ผศ.ดร.สุวิมล วงศ์สิงห์ทอง ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการองค์การ Full Text
Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย