ติดต่อสอบถาม

FAQ

เปิดทำการ วันจันทร์-วันศุกร์,วันอาทิตย์ เวลา 9.00-17.00 น.
ปิดทำการวันเสาร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • เปิด wifi พิมพ์ krirk.ac.th
  • พิมพ์รหัสสมาชิก (รหัสนักศึกษา)
  • พิมพ์รหัสผ่าน (รหัสบัตรประชาชน)

มีค่ะ จัดหมวดอยู่ชั้นหนังสือภาษาจีน

ติดต่อเรา

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกริก

เลขที่ 3 ซ.รามอินทรา 1 แขวงอนุสาวรีย์
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

เบอร์ติดต่อ

โทรศัพท์ 0-2552-3500-9 , 0-2970-5820 ต่อ 107 , 111 โทรสาร 0-2552-3513

Email

Krirk.library@gmail.com

เวลาเปิดทำการ

วันจันทร์ - ศุกร์ ,อาทิตย์ : 09.00 -17.00 น.

ยกเว้น วันเสาร์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย