บริจาค

รับบริจาคหนังสือและคอมพิวเตอร์

กรุณาติดต่อ : งานบริการ

กรุณาติดต่อ : งานบริการ
E-mail : krirk.library@gmail.com
โทรศัพท์ : 02-552-3500-9 ต่อ 107

รับบริจาคหนังสือและคอมพิวเตอร์

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์-วันศุกร์, วันอาทิตย์
  • เปิดทำการ 9.00-17.00 น.
  • ปิดทำการวันเสาร์ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย