การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การตัดต่อวิดีโอด้วยโทรศัพท์มือถือ”

Date

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักหอสมุด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตัดต่อวิดีโอด้วยโทรศัพท์มือถือ

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย