วันที่ 1 มีนาคม 2567 ดร.กอบกุลยา งามเจริญมงคล ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด เจ้าหน้าที่สำนักหอสมุด และนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ประจำวิทยาลัยนานาชาติ ได้เข้าร่วมประชุมที่โฟพอยท์ บายเชอราตัน ถนนสุขุมวิท 15 กรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาเกี่ยวกับห้องสมุดออนไลน์ของบริษัท Clarivate เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของสำนักหอสมุด

2024 年 3 月 1 日 Kobkullya Ngamcharoenmongkol 博士的图书馆办公室,主任图书馆工作人员和硕士研究生的工商管理硕士课程在国际学院参加了在曼谷素坤逸路 15 号喜来登海滩度假酒店举行的会议研究Clarivate 在线图书馆,为图书馆信息资源开发提供指导。

On March 1, 2567, the library's director, a staff member, and a postgraduate student from the International College's Business Administration program met at the Four Points By Sheraton, 15th Highway, Bangkok, to study Clarivate's online library as a guide to developing the library's information resources.

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย