สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกริก ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือการป้องกันการลอกเลียนผลงานทางวิชาการด้วยอักขราวิสุทธิ์พลัส แบบออนไลน์ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Date

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกริก โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล วงศ์สิงห์ทอง ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือการป้องกันการลอกเลียนผลงานทางวิชาการด้วยอักขราวิสุทธิ์พลัส แบบออนไลน์ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 – 14.30 น.

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์-วันศุกร์, วันอาทิตย์
  • เปิดทำการ 9.00-17.00 น.
  • ปิดทำการวันเสาร์ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย