ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

China National Knowledge Infrastructure
ACM Digital Library
MEDLINE PubMed
ERIC
EMERALD PUBLISHING
BioMed Central 
E-Lis
Electronic Journal Library
African Journal Online
SAGE Journals
Dircetory of open Access Journal
SpringerLink-Journal
Thai Journals Online 
SciRus
Journal Link
IPCS INCHEM
Google Scholar
University Library of Regensburg
EBSCO Host EJS
Pro Quest
Nature
Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย