สำนักหอสมุด ขอขอบพระคุณ อ. ซู เหวินเจ๋อ อาจารย์ประจำหลักสูตรการศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกริก มอบหนังสือเสริมความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนให้กับสำนักหอสมุด เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นประโยชน์กับนักศึกษาที่มาใช้บริการห้องสมุด

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย