บรรจบ พันธุเมธา

Date

91AT084701

ชื่อหนังสือ :

บรรจบ พันธุเมธา

ชื่อผู้แต่ง :

กาเลหม่านไต

เลขเรียก :

915.4บ149ก 2563

รายละเอียด :

หนังสือเล่มนี้นำเสนอเรื่องราวประวัติของศาสตราจารย์ ดร.คุณบรรจบ พันธุเมธา บูรพาจารย์ด้านภาษาไทยผู้มีชื่อเสียงด้านการศึกษาเรื่องภาษาและวัฒนธรรมชาติไทในระดับชาติและนานาชาติ

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย