มาตรฐานการปฎิบัติในกฎหมายการลงทุนระหว่างประเทศ

Date

ชื่อหนังสือ :

มาตรฐานการปฎิบัติในกฎหมายการลงทุนระหว่างประเทศ

ชื่อผู้แต่ง :

นาถนิรันทร์ จันทร์งาม

เลขเรียก :

341.752 น464ม 2564

รายละเอียด :

หนังสือ “มาตรฐานการปฏิบัติในกฎหมายการลงทุนระหว่างประเทศ” (Standtment in International Investment Law) ของรองศาสตราจารย์ดร.นาถนิรันทร์ จันทร์งามเป็นหนังสือที่ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการตำราและเอกสารประกอบการสอนคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านหมายการลงทุนระหว่างประเทศ และอำนวยประโยชน์ให้แก่นักศึกษาและผู้ที่สนใจในองค์ความรู้ด้านกฎหมายดังกล่าว โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอนฯ ของรองศาสตราจารย์ ดร.นาถนิรันดร์ จันทร์งาม ที่ได้สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการชิ้นนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้อ่านจะได้รับประโยชน์ทั้งในทางวิชาการและทางปฏิบัติพอสมควร

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย