หลักการบัญชีขั้นต้น

Date

ชื่อหนังสือ :

หลักการบัญชีขั้นต้น

ชื่อผู้แต่ง :

ณัฐชานนท์ โกมุทพุฒิพงศ์ ธัญลักษณ์ วิจิตรสาระวงศ์

เลขเรียก :

657.042 ณ259ก 2565

รายละเอียด :

หนังสือการบัญชีขั้นต้น ประกอบตัวยเนื้อหาพร้อมตัวอย่างประกอบโดยครอบคลุมเนื้อหาเกี๊ยวกับการบัญชีและรูปแบบธุรกิจ ความหมายและรูปแบบของรายงานทางการเงิน การจัดทำงบการเงินตามวงจรบัญชี การบัญชีสำหรับธุรกิจซื้อขายสินค้า การบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม สมุดรายวันเฉพาะหลักการและวิธีการระบบใบสำคัญ และการบัญชีสำหรับห้างหุ้นส่วน ซึ่งอ้างอิงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องฉบับปรับปรุงล่าสุด หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสมกับผู้ประกอบการ นิสิตนักศึกษาและผู้ที่สนใจด้านการบัญชี

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย