กฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ความหลากหลายทางชีวภาพ(BIODIVERSITY)

Date

ชื่อหนังสือ :

กฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ความหลากหลายทางชีวภาพ(BIODIVERSITY)

ชื่อผู้แต่ง :

จุมพต สายสุนทร

เลขเรียก :

341.762 จ637ก 2563

รายละเอียด :

หนังสือ”ความหลากหลายทางชีวภาพ”เล่มนี้จึงเหมาะแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจจะศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพของชนิดพันธุ์พืช ชนิดพันธุ์สัตว์และจุลินทรีย์ต่าง ๆ ตลอดทั้งความสำคัญและบทบาทของความหลากหลายทางชีวภาพที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและต่อมนุษย์ในมิติทางกฎหมายทั้งในระดับระหว่างประเทศและในประเทศของประเทศไทยเพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ ต่อไป

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย