พื้นฐานการวิจัยเชิงประจักษ์

Date

ชื่อหนังสือ :

พื้นฐานการวิจัยเชิงประจักษ์

ชื่อผู้แต่ง :

ธีระ อาชวเมธี

เลขเรียก :

001.42 ธ662พ 2564

รายละเอียด :

หนังสือเล่มนี้มีจุดประสงค์หลักเพื่ออธิบายปรัชญา มโนทัศน์ และพื้นฐานต่าง ๆ ให้เข้าใจง่าย ตลอดจนนำเสนอความรู้และหลักการสำคัญของกระบวนการวิจัยตั้งแต่การตั้งคำถามวิจัย การกำหนดสมมติฐาน และอื่น ๆ อีกมากมาย

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย