จัดการฐานข้อมูลด้วย MySQL + MariaDB

Date

ชื่อหนังสือ :

จัดการฐานข้อมูลด้วย MySQL + MariaDB

ชื่อผู้แต่ง :

ชาญชัย ศุภอรรถกร

เลขเรียก :

005.7585 ช487จ 2564

รายละเอียด :

หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนจะแนะนำให้รู้จักโปรแกรมฐานข้อมูล MariaDB/MySQL โดยเน้น ในการใช้งานในลักษณะ Command Line คือการเรียนรู้คำสั่ง SQL เพื่อจัดการฐานข้อมูลเป็น หลัก เนื่องจากผู้เขียนคิดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับโปรแกรมเมอร์ทุกคน ถ้าเราจะเขียนโปรแกรม ไม่ว่าภาษาอะไรเพื่อที่จะจัดการฐานข้อมูล แต่ไม่รู้คำสั่ง SQL การเขียนโปรแกรมนั้นก็จะค่อนข้าง ลำบากทีเดียว อย่างไรก็แล้วแต่หนังสือเล่มนี้ยังมีเนื้อหาในส่วนของการใช้โปรแกรมจัดการฐาน ข้อมูลที่เป็นลักษณะ GUI ให้ศึกษาด้วย

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย