มหากาพย์พุทธจริต

Date

ชื่อหนังสือ :

มหากาพย์พุทธจริต

ชื่อผู้แต่ง :

อัศวโฆษ, มหากวี

เลขเรียก :

294.3092 อ118ม 2565

รายละเอียด :

มหากาพย์พุทธจริต เป็นกวีนิพนธ์ภาษาสันสกฤต มีเนื้อหาทั้งหมด 28 ตอน เป็นวรรณกรรมชิ้นสำคัญทางพระพุทธศาสนา มหากวีอัศวโฆษได้รจนาขึ้นเป็นมหากาพย์เมื่อราวพุทธศตวรรตที่ 7 เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวพุทธประวัติไปตามลำดับเหตุการณ์ ตั้งแต่ประสูติ ออกผนวช ตรัสรู้ ประกาศพระศาสนา เสด็จดับขันธปรินิพพาน รวมถึงการแจกพระบรมสารีริกธาตุ

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย