พระธรรมเทศนา 61 กัณฑ์

Date

ชื่อหนังสือ :

พระธรรมเทศนา 61 กัณฑ์

ชื่อผู้แต่ง :

พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมมจิตโต)

เลขเรียก :

294.32 พ289พ 2558

รายละเอียด :

หนังสือเล่มนี้เป็นผลจากการรวบรวมพระธรรมเทศนาที่ผู้เทศน์ได้แสดงไว้ในวาระต่าง ๆ ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา เหมาะสำหรับผู้สนใจธรรมทั่วไป เพราะเป็นการนำเสนอธรรมที่ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ และนำเสนอหลักการ 2 ประการในวงการพระเทศน์นักเผยแผ่ คือ หลักการจัดการความรู้ และหลักการประกันคุณภาพ

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย