โควิทกถา รวมเทศนาในสถานการณ์โควิด

Date

ชื่อหนังสือ :

โควิทกถา รวมเทศนาในสถานการณ์โควิด

ชื่อผู้แต่ง :

พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมมจิตโต)

เลขเรียก :

294.32 พ289ค 2564

รายละเอียด :

หนังสือเล่มนี้เป็นผลจากการรวบรวมบทพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถ จำนวน 17้ กัณฑ์ ที่พระธรรมกถึกได้แสดงผ่านสื่อสังคมออนไลน์และวิทยุโทรทัศน์จากพระอุโบสถ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหารในวันพระขึ้น 15ค่ำ และวันแรม 14 หรือ 15 ค่ำ เน้นเรื่องการประยุกต์ใช้ธรรมในสถานการณ์โควิด -19 เป็นสำคัญ

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย