คู่มือฮัจญ์ อุมเราะฮุ – ชิยาเราะฮุ ตามอัลกุรอาน และซุนนะฮุของท่านนบีมุฮัมมัด

Date

ชื่อหนังสือ :

คู่มือฮัจญ์ อุมเราะฮุ - ชิยาเราะฮุ ตามอัลกุรอาน และซุนนะฮุของท่านนบีมุฮัมมัด

ชื่อผู้แต่ง :

ชากิรีน บุญมาเลิศ

เลขเรียก :

297.3 ช459ค 2552

รายละเอียด :

หนังสือนำเสนอการทำฮัจญ์ ซึ่งเป็นหลักการหนึ่งของศาสนาอิสลาม ให้ความรู้ทางด้านความหมายและคุณค่าของคำว่า ฮัจญ์ และ อุมเราะฮุ ข้อแนะนำสำหรับผู้ประสงค์จะไปทำฮัจญ์ ขั้นตอนการทำฮัจญ์ ข้อควรปฏิบัติในการเยือนมัสญิดรอซูล และการกลับบ้านหลังจากเสร็จพิธีฮัจญ์

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย