ซะกาต ในคัมภีร์กุรอานและซุนนะฮุจากมุมมองสมัยใหม่

Date

ชื่อหนังสือ :

ซะกาต ในคัมภีร์กุรอานและซุนนะฮุจากมุมมองสมัยใหม่

ชื่อผู้แต่ง :

มุฮัมมัด ซุลฟิกอรุ

เลขเรียก :

297.54 ม651ซ 2559

รายละเอียด :

“ซะกาตในคัมภีร์กุรอานและซุนนะฮฺ จากมุมมองสมัยใหม่” การจ่ายซะกาตเป็นวินัยบัญญัติอิสลามที่ถูกกล่าวคู่กับการนมาซในคัมภีร์กุรอาน แสดงให้เห็นว่ามีความสำคัญควบคู่กัน ซึ่งการจ่ายซะกาตนั้นเป็นบทบัญญัติที่พระเจ้าได้กำหนดให้ผู้ศรัทธาในพระองค์ปฏิบัติมาเป็นเวลาเนิ่นนานก่อนหน้าสมัยของท่านนบีมุฮัมมัด แต่เนื่องด้วยกาลเวลาได้เปลี่ยนแปลงไป การปฏิรูปการจ่ายซะกาตจึงเริ่มเมื่อประมาณ 1,400 กว่าปีที่แล้ว และได้ถูกบัญญัติไว้ในคัมภีร์กุรอาน ซึ่งจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอีกจนถึงวันสิ้นโลก อย่างไรก็ตาม เมื่อเวลาและสถานการณ์ของสังคมเปลี่ยนแปลงไป แต่มุสลิมยังต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องซะกาตที่ถูกประทานเมื่อ 14 ศตวรรษที่แล้ว ปัญหาจึงมีอยู่ว่า มุสลิมจะนำหลักการซะกาตที่กำหนดไว้มาใช้ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันได้อย่างไร หนังสือเล่มนี้จะให้คำตอบว่า หลักการเกี่ยวกับซะกาตเมื่อพันกว่าปีที่แล้ว มิใช่สิ่งที่ล้าสมัยและยังคงใช้ได้จนถึงปัจจุบัน แม้จะผ่านมา 1,400 กว่าปีแล้วก็ตาม

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย