25 ศาสดาในศาสนาอิสลาม (ฉบับปรับปรุง 2564)

Date

ชื่อหนังสือ :

25 ศาสดาในศาสนาอิสลาม (ฉบับปรับปรุง 2564)

ชื่อผู้แต่ง :

อรุณ บุญชม

เลขเรียก :

297.6 อ399ย 2564

รายละเอียด :

เป็นหนังสือที่นำเสนอชีวประวัติของนบีที่อัลลอฮฺ (ซ.บ.) ได้กล่าวนามชื่อไว้อย่างชัดเจนในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานถึง 25 ท่าน ทั้งที่ดำรงตำแหน่งนบีและร่อซู้ล อัลลอฮฺ (ซ.บ.) ได้กล่าวนามชื่อของพวกเขาในซูเราะห์อัลอันอาม ถึง 18 ชื่อ ทั้งนี้ เพื่อให้เยาชนมุสลิมได้ศึกษาและยึดถือเป็นแบบอย่าง ในการดำเนินชีวิตท่ามกลางแสงสว่างจากการชี้นำของพวกเขา เพราะพวกเขาเป็นนบีของอัลลอฮฺฺ (ซ.บ.) และเป็นสาสนทูตของพระองค์ที่อัลลอฮฺ (ซ.บ.) ได้กล่าวถึงพวกเขาไว้ในคัมภีร์ อัลกุรอานมีความว่า ” พวกเขาเป็นพวกที่อัลลอฮฺ (ซ.บ.) ได้ชี้ทางนำที่ถูกต้องให้แล้ว ดังนั้น เจ้าจงปฏิบัติตามทางนำที่พวกเขาได้รับเถิด ” (อัลอันอาม : 9)

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย