มูลฐานนิติศาสตร์อิสลาม เบื้องต้น

Date

ชื่อหนังสือ :

มูลฐานนิติศาสตร์อิสลาม เบื้องต้น

ชื่อผู้แต่ง :

เชค กอฎีย์ อบีชุญาอ์ อัลอัซฟิฮานีย์

เลขเรียก :

297.362 ช692ม

รายละเอียด :

ศาสตร์แห่งมูลฐานทางนิติศาสตร์อิสลามถือเป็นตำรามิติหนึ่งในแวดวงนักวิชาการมุสลิม ที่จะช่วยขับเคลื่อนอุดมการณ์ไปสู่วิถีปฏิบัติที่สอดคล้องตามครรลองอิสลาม ฐานนิยามต่าง ๆ สามารถปรับพื้นฐานความเข้าใจกรณีศึกษาแต่ละประเด็นให้มีความกระจ่างมากยิ่งขึ้นโดยอาศัยหลักทฤษฎีพื้นฐานที่ถูกกำหนดไว้ในตำราเล่มนี้ มัฟฮูมหรือมันฏูกอัลฮะดีษมีรายละเอียดอย่างไร? นัยครอบคลุมคืออะไร? นัยทั่วไปจะชี้ชัดกันได้อย่างไร? ทุกกรณีต้องผ่านการพินิจฉัยที่รัดกุมและแม่นยำการประมวล (الْجمْعُ) หรือการให้น้ำหนัก (التَّرْجِيْحُ) ของอัลฮะดีษที่มีสถานะเศาะฮีหฺเหมือนกันจะต้องประมวลอย่างไร? และให้น้ำหนักตัวบทไหนมากกว่ากัน? เหล่านี้คือเนื้อหาที่ถูกนำมาแปลและวิเคราะห์ไว้ในตำราเล่มนี้ โดยใช้ชื่อเป็นสำนวนไทยว่า “หลักมูลฐานทางนิติศาสตร์อิสลามเบื้องต้น” เพื่อเป็นพื้นฐานหลักในการจุดประกายองค์ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ แด่นักศึกษาที่สนใจ นักคิด นักอ่าน นักเขียนและยังเป็นเหตุเชื่อมโยงสู่ภาคผลความดีงามแก่บริบทต่างๆ ทางสังคมโดยรวม

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย