คุณค่าฮัจย์

Date

ชื่อหนังสือ :

คุณค่าฮัจย์

ชื่อผู้แต่ง :

เมาลานาซะกะรียา กานดะฮุละวี

เลขเรียก :

297.3 ม829ค 2557

รายละเอียด :

หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้ทางด้านการส่งเสริมการทำฮัจย์ มาตรการและบทลงโทษการไม่ทำฮัจย์ การแบกรับความลำบากต่าง ๆ ขณะเดินทาง แก่นแท้ของฮัจย์ มารยาทต่าง ๆ ของการทำฮัจย์ คุณค่าของมักกะฮุและกะบะฮุ การทำอุมเราะฮุ การเยี่ยมเยียนมะดีนะฮุ มารยาทในการเยี่ยมนบยี และความประเสริฐแห่งเมืองมะดีนะฮุ

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย