อัลฟิกฮุ์ (นิติศาสตร์อิสลาม) : กฎเกณฑ์และหลักฐานจากอัลกุรอาน อัลหะดีษ เล่ม 1 – 7

Date

ชื่อหนังสือ :

อัลฟิกฮุ์ (นิติศาสตร์อิสลาม) : กฎเกณฑ์และหลักฐานจากอัลกุรอาน อัลหะดีษ เล่ม 1 - 7

ชื่อผู้แต่ง :

อรุณ บุญชม

เลขเรียก :

297.362 อ399อ 2536

รายละเอียด :

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ยึดหลักนิติศาสตร์ในแนวของชาฟิอีย์รวบรวมบทต่าง ๆ ที่มีคุณค่าจากบทบัญญัติอิสลามนําเสนอเรื่องหลัก ๆ ของแต่ละบท เช่น คํานิยาม อธิบายการ
บัญญัติเคล็ดลับของการบัญญัติ องค์ประกอบสําคัญ กฎเกณฑ์ และข้อกําหนด พร้อมระบุหลักฐาน หรือเหตุผลข้อแต่ละข้อกําหนดประกอบ

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย