ความคิดทางการเมืองอิสลาม

Date

ชื่อหนังสือ :

ความคิดทางการเมืองอิสลาม

ชื่อผู้แต่ง :

มูฮัมหมัดอิลยาส หญ้าปรัง

เลขเรียก :

297.272 ม699ค 2565 ฉ.1

รายละเอียด :

มุสลิมให้กำเนิดอารยธรรม ศิลปวิทยาการ ต่อจากกรีกและโรมัน และส่งต่อความรู้สู่โลกตะวันตกอันที่มาของการฟื้นฟูศิลปวิทยาการ และการตื่นรู้ของยุโรปในเวลาต่อมา โดยตลอดระยะเวลากว่าหนึ่งพันปีของความเจริญรุ่งเรือง มุสลิมเป็นผู้กำหนดมาตรฐานและคุณค่าทางสังคม สร้างกฎเกณฑ์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รักษาความมั่นคงและสันติภาพโลกให้การค้าขายแผ่ขยายเติบโต ชาวมุสลิมสร้างเมืองสวยงามวิจิตรตระการตาอย่างเมืองแบกแดด ดามัสกัส ไคโร อิสฟาฮาน หรืออิสตันบูล ฯลฯ พัฒนาการทั้งหลายเหล่านี้เกิดขึ้นด้วยรากฐานของอิสลามอันแตกยอดไปสู้ความคิดทางปรัชญา การเมืองการปกครอง การบริหาร ศิลปะ เศรษฐศาสตร์ จริยศาสตร์ สุนทรียะ ตลอดจนศาสตร์และศิลป์แขนงต่าง ๆ

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย