วัฒนธรรมองค์การ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยและปัจจัยกำหนดความสำเร็จทางวัฒนธรรม

Date

ชื่อหนังสือ :

วัฒนธรรมองค์การ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยและปัจจัยกำหนดความสำเร็จทางวัฒนธรรม

ชื่อผู้แต่ง :

ชนิดา จิตตรุทธะ

เลขเรียก :

302.35 ช152ว 2559

รายละเอียด :

หนังสือแนะนำข้อเสนอและทางออกในการบริหารวัฒนธรรมองค์การขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย ที่เป็นมาตรการที่เป็นทางออกอันจะนำไปสู่ความสำเร็จร่วมกันระหว่างองค์การและข้าราชการองค์กร

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย