สื่อดิจิทัลกับเยาวชน : ตัวตน อัตลักษณ์ และความเป็นพลเมือง

Date

ชื่อหนังสือ :

สื่อดิจิทัลกับเยาวชน : ตัวตน อัตลักษณ์ และความเป็นพลเมือง

ชื่อผู้แต่ง :

ฐิตินัน บ.คอมมอน

เลขเรียก :

302.231 ฐ335ส 2565

รายละเอียด :

หนังสือเล่มนั้ให้ความรู้เกี่ยวกับสื่อดิจิทัล ตัวตนและอัตลักษณ์ สื่อดิจิทัลกับเยาวชน สื่อดิจิทัลกับความเป็นพลเมือง สื่อสังคมออนไลน์กับการเรียนรู้และแสดงอัตลักษณ์ของเยาวชนไทย ทวิตเตอร์กับการขับเคลื่อนสังคมและความเป็นพลเมืองของเยาวชนไทย เกมคอมพิวเตอร์กับการขัดเกลาทางสังคมของเยาวชนไทย.

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย