ผู้นำในดวงใจ กรณีศึกษา : ศาสตราจารย์ ดร.นพ. กระแส ชนะวงศ์

Date

ชื่อหนังสือ :

ผู้นำในดวงใจ กรณีศึกษา : ศาสตราจารย์ ดร.นพ. กระแส ชนะวงศ์

ชื่อผู้แต่ง :

รุ่งอรุณ วัฒยากร

เลขเรียก :

303.34 ร649ผ

รายละเอียด :

หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติ ผลงาน ความรู้ ความสามารถ ศาสตราจารย์ ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ซึ่งเป็นผู้นำในดวงใจ ของใครหลาย ๆ คน

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย