สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2564

Date

ชื่อหนังสือ :

สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2564

ชื่อผู้แต่ง :

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.)

เลขเรียก :

305.26 ม686ส 2565

รายละเอียด :

หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับประชากรสูงอายุในโลก ประชากรสูงอายุในอาเซียน ประชากรสูงอายุในประเทศไทย โควิด -19 กับผู้สูงอายุไทยในปี 2564 ข้อเสนอเชิงนโยบายจากกรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย ปี 2564 และข้อมูล สถิติที่สำคัญเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ปี 2564

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย