สำรวจพหุวัฒนธรรมในมิติงานความมั่นคงชายแดนใต้ต่อการสร้างบรรยากาศการอยู่ร่วมกันด้วยความไว้วางใจ

Date

ชื่อหนังสือ :

สำรวจพหุวัฒนธรรมในมิติงานความมั่นคงชายแดนใต้ต่อการสร้างบรรยากาศการอยู่ร่วมกันด้วยความไว้วางใจ

ชื่อผู้แต่ง :

วิลาสินี โสภาพล

เลขเรียก :

305.8 ว721ส 2565 ฉ.1

รายละเอียด :

บทนำ ที่ทางของพหุวัฒนธรรมกับความไว้วางใจ — นโยบายพหุวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกัน : จากมุมมองของแคนาดาสู่ชายแดนใต้ของไทย — บริบทชายแดนใต้กับความหวาดระแวงที่เริ่มก่อตัว — การรับรู้และความเข้าใจนโยบายพหุวัฒนธรรม Track 1 ผู้กำหนนโยบาย — การรับรู้และความเข้าใจนโยบายพหุวัฒนธรรม Track 2นักวิชาการกับภาคประชาสังคม — ข้อกังวลในนโยบายพหุวัฒนธรรมกับการสร้างความไว้วางใจ — บทสรุป : พหุวัฒนธรรมชายแดนใต้สร้างความไว้วางใจได้จริงหรือ?.

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย