เปิดกรุ “เครื่องมือเก็บข้อมูล” ในงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น

Date

ชื่อหนังสือ :

เปิดกรุ "เครื่องมือเก็บข้อมูล" ในงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น

ชื่อผู้แต่ง :

กาญจนา แก้วเทพ

เลขเรียก :

307.14 ก425ป 2564

รายละเอียด :

หนังสือเล่มนี้นำเสนอว่าด้วยข้อพึงพิจารณาในการใช้เครื่องมือเก็บข้อมูลใน CBR ตัวชี้วัด (Indicator) เครื่องมือเก็บข้อมูลใน CBR 13 ประเภท และมาทำความรู้จัก Scoring Rubric

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย