ขี่ม้าเลียบค่าย : บทเรียนการทำงานกับภาคีของงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น

Date

ชื่อหนังสือ :

ขี่ม้าเลียบค่าย : บทเรียนการทำงานกับภาคีของงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น

ชื่อผู้แต่ง :

กาญจนา แก้วเทพ

เลขเรียก :

307.14 ก425 2564

รายละเอียด :

หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำวิจัยเพื่อท้องถิ่น รูปแบบความร่วมมือกับภาคีของ CBR และกลยุทธ์ในการทำงานกับภาคีของ CBR

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย