รายงานผลการถอดบทเรียน ปฏิบัติการวิจัยเพื่อท้องถิ่น (Community – Based Research : (BR) ของคณะนักวิจัย มหาวิทยาลัยเกริก

Date

ชื่อหนังสือ :

รายงานผลการถอดบทเรียน ปฏิบัติการวิจัยเพื่อท้องถิ่น (Community - Based Research : (BR) ของคณะนักวิจัย มหาวิทยาลัยเกริก

ชื่อผู้แต่ง :

มหาวิทยาลัยเกริก. ศูนย์วิจัยและพัฒนา

เลขเรียก :

307.14 ม246ร 2564

รายละเอียด :

หนังสือเล่มนี้นำเสนอเกี่ยวกับการถอดบทเรียนในการปฏิบัติการวิจัยเพื่อท้องถิ่นของคณะนักวิจัย มหาวิทยาลัยเกริก เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการทำวิจัยท้องถิ่น

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย