คู่มือการให้คำปรึกษาโดยชุมชนเพื่อลดปัญหาและผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงในชุมชน

Date

ชื่อหนังสือ :

คู่มือการให้คำปรึกษาโดยชุมชนเพื่อลดปัญหาและผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงในชุมชน

ชื่อผู้แต่ง :

ทิพวัลย์ รามรง

เลขเรียก :

307.14 ท481ค 2565

รายละเอียด :

หนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือการให้คำปรึกษาโดยชุมชนเพื่อลดปัญหาและผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบให้คำปรึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากการพนัน และสามารถเป็นช่องทางใกล้ตัวแก่สมาชิกชุมชนที่กำลังประสบปัญหาดังกล่าวให้สามารถมองเห็นทางออกจากปัญหา สร้างชุมชนที่เข้มแข็งได้ต่อไป

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย