การสื่อสารสู่ความสำเร็จทางการเมือง

Date

ชื่อหนังสือ :

การสื่อสารสู่ความสำเร็จทางการเมือง

ชื่อผู้แต่ง :

ปนัดดา รักษาแก้ว

เลขเรียก :

320.014 ป161ก 2565

รายละเอียด :

หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสาร การสื่อสารทางการเมืองกับระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย กระบวนการสื่อสารทางการเมือง การสื่อสารทางการเมืองกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง ปัจจัยที่ส่งผลสำเร็จต่อการพัฒนาการสื่อสารทางการเมือง การวางแผนกลยุทธ์ การสื่อสารทางการเมือง และแนวโน้มของการสื่อสารทางการเมืองในอนาคต

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย